BoFloor industrievloeren


Disclaimer BoFloor Industrievloeren

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bofloorvloeren.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel BoFloor bv zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BoFloor bv niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. BoFloor bv garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BoFloor bv wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Wanneer BoFloor bv links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door BoFloor bv worden aanbevolen. BoFloor bv aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BoFloor bv niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.bofloorvloeren.nl worden getoetst aan een aantal criteria. 
BoFloor bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoFloor bv of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
BoFloor bv behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
BoFloor bv
Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf
Tel. (+31) 045-5322277
Fax  (+31) 045-5323818

Contact BoFloor bvUw Bedrijfsnaam is verplicht
Uw naam is verplicht
De straatbaam is verplicht
De postcode is verplicht
De plaats is verplicht
Een e-mail adres is verplicht
Het stellen van een vraag of opmerking is verplicht

Adres BoFloor bvHavikweg 17, 6374 AZ Landgraaf

Industrieterrein Abdissenbosch


(+31)045-5322277

(+31)045-5323818

info@bofloor.biz


KVK: 58414576

IBAN: NL97INGB0006130226

BTW: NL853030236B01


www.bolock.nl

www.bofloor-vloeren.nl

www.bofloorvloersysteem.nl/

www.bo-shop.nl